Quins valors compartim?

Productes de Km 0
Suport als drets fonamentals
Productes ecològics
Gestió ètica

L'Olivera, una experiència alternativa, socialitzadora i carregada d'utopia!

El projecte neix el 1974 a Vallbona de les Monges, a la Catalunya interior amb la idea de crear una comunitat de vida i treball que integra persones amb dificultats i planteja sortides econòmiques productives a partir dels mateixos valors de la zona.

Quins van ser els primers passos de l'Olivera? On es va desenvolupar el projecte des dels seus inicis i qui el van fundar?

L'Olivera és una cooperativa de treball i d'iniciativa social al món rural i periurbà. Conreem vinyes i oliveres i elaborem vins i olis ecològics incorporant persones amb dificultats en tot el procés, posant les nostres capacitats al servei d'un projecte comú.
Aquesta experiència alternativa, socialitzadora i carregada d'utopia cerca fórmules de vida i de treball humanitzadores, integradores i, en certa manera, dissidents del desenvolupament urbà i industrial. Es tracta d'un projecte col·lectiu a l'àmbit rural, el que actualment es coneix com a Economia Social i Solidària. L'eix social és el nucli del projecte productiu, mitjançant un procediment a nivell humà que posa al centre les persones. Per això, mantenim el treball manual sobre la vinya i les oliveres, etiquetem a mà i numerem una a una les ampolles. Som intèrprets de la terra i treballem aplicant-hi els criteris d'agricultura ecològica.

Quin és el repte principal de l'Olivera?

El nostre el repte ha estat sempre fer productes que parteixin de l’herència agrària i que siguin el reflex de la seva terra i de la seva gent. Des del 2010 estem també a Can Calopa, una masia al Parc Natural de Collserola on recuperem la vinya i elaborem l’únic vi de la ciutat de Barcelona. Un projecte d’agricultura social que també genera oportunitats d’inclusió social per a joves amb necessitats especials. Una experiència que reivindica l’activitat agrícola lligada a les grans ciutats. El resultat d’aquesta feina és un ventall de vins i olis singulars i honestos que us convidem a descobrir.


Quina és la seva filosofia?

El nostre manifest es basa en diferents elements:

LES PERSONES AL CENTRE
Creiem en les persones i les situem al centre de la nostra activitat econòmica i social. Incloem la diversitat i l’abracem des de tots els àmbits, posant en joc les nostres capacitats al servei d’un projecte comú.

ECONOMIA A ESCALA HUMANA
Creiem que la dimensió social i l’economia productiva han d’anar de la mà. Treballem per generar oportunitats laborals i socials a través del treball inclusiu i a escala humana. Un treball manual que ens estructura i que respecta i estimula les capacitats i els ritmes de cadascú.

L’AGROECOLOGIA COM A MODEL
Som intèrprets de la terra, la treballem respectant els cicles de la natura i aplicant els criteris de l’agricultura ecològica per arribar a fer productes de la nostra herència agrària que siguin el reflex de la seva terra. Creiem en l’agroecologia com a model per transitar cap a sistemes alimentaris i agrícoles més sostenibles mediambientalment, econòmicament i socialment.

CONSTRUÏM PAISATGES VIVIBLES
Tenim el compromís d’habitar el paisatge, fer-lo vivible i construir col·lectivament un present i un futur acollidors. Arrelem al món rural des d’una visió optimista: creiem en un món (rural) viu que genera oportunitats i en un sector primari que propicia el creixement equilibrat d’una societat, econòmicament, socialment i demogràficament.

FER EL QUE DIEM
Fem el que diem que fem. Perquè l’autenticitat s’aconsegueix amb honestedat, volem ser coherents en el que fem, en com ho fem i en com ho expliquem.

ALIMENTACIÓ LLIGADA A L’ORIGEN
Creiem en els aliments com a ambaixadors d’un territori i com a base per a una cultura alimentària lligada a l’origen. Aliments que traslladin també valors culturals: aquells que els lliguen a una identitat, que ens parlen d’una manera de fer i de ser, que ens expressen la singularitat cultural del lloc d’on provenen. Aliments que no podrien explicar-se sense el seu paisatge, paisatges que s’expressen a través dels seus aliments.

CORRESPONSABLES D’UNA SOCIETAT RESPONSABLE
Ser corresponsables implica comprendre que ser conscients i sobirans amb els nostres gestos quotidians té una relació directa amb el món que volem, el territori que estimem i el futur que construïm. Per això, creiem en l’alimentació com una manera pràctica d’exercir la nostra ciutadania i ens inspirem i alineem amb els tres principis del moviment Slow Food per elaborar i consumir productes que siguin bons, nets i justos.

NO HI HA MARGES PER A LA DESIGUALTAT
UUna societat justa només s’aconsegueix si totes les persones que la formen tenen les mateixes possibilitats d’accedir a uns mínims nivells de benestar social i els seus drets no són inferiors als d’altres grups. Caminem cap a aquesta societat més justa, afrontant les pròpies incoherències per assolir l’equitat en el seu sentit més ampli: de gènere, d’oportunitats, laboral i social.

INTERCOOPERAR PER TRANSFORMAR
Apostem pel cooperativisme com a estructura que garanteix l’equitat, la participació i la democràcia interna, en el camí cap a la construcció d’un ecosistema laboral democràtic i participatiu. Creiem en el treball en xarxa i la intercooperació com a principi per a desenvolupar un model organitzatiu transformador, que sigui capaç de contribuir a un canvi de paradigma econòmic i social.

DIR EL QUE FEM
Volem ser una organització transparent, cap endins i cap enfora. Creiem en la gestió col·lectiva i abracem els compromisos des de la participació i el sentiment de militància a un projecte que es vol compromès, transparent i participatiu. I ho fem des del convenciment que davant la fantasia i l’artifici ens cal informació i transparència.


Quants llocs de treball crea?

L’Olivera actualment genera 66 llocs de treball incloient els dos centres que té: a Vallbona de les Monges (Lleida) i a la masia Can Calopa de Dalt (Barcelona).
D’aquests, 48 llocs de treball corresponen als professionals de l’entitat (19 dones i 29 homes), i 18 llocs de treball corresponen al Centre Especial de Treball que ocupa persones en risc d’exclusió social i amb alguna discapacitat (2 dones i 16 homes).


Treballa amb o per algun projecte social o col·labora amb alguna iniciativa?

L’Olivera és en sí mateixa un projecte social, de fet, l’eix social està en el nucli del projecte productiu i és la raó de ser de L’Olivera. A banda, com a entitat de l’Economia Social i Solidària, està enxarxada amb altres projectes i/o iniciatives amb qui compartim trajectòria i valors: la XESC (Xarxa d’Economia Social de Catalunya), Coop57, Sostre Cívic, Xarxa d’Agricultura Social, entre altres. A més, L’Olivera participa com a entitat sol·licitant a Ponent Coopera, l’ateneu cooperatiu de Ponent. Com a entitat del tercer sector, l’Olivera també fa xarxa amb entitats com DINCAT, la Federació Allem, COCEDER, la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social o l’Associació Alba de Tàrrega. I en l’àmbit agrícola, com a entitat d’agricultura social, L’Olivera participa també de l’ADV Ecològica Terres de Ponent, el projecte Cultures Trobades d’Slow Food Terres de Lleida, l’Associació de Vins del Vallès, l’associació Collserola Pagesa i la DO Costers del Segre, entre altres.