TERMES DEL SERVEIL'informem que FUNDACIÓ AMPANS és la societat encarregada de centralitzar la comercialització dels productes que ofereix a la seva botiga online LA PLURAL MARKET. Així, els presents Termes d'Ús i Condicions de Compra descrites a continuació són d'aplicació exclusiva a la relació contractual entre LA PLURAL MARKET (en endavant, "LA PLURAL" o "Nosaltres") i vostè, com a usuari de la pàgina web (en endavant, el "Client") en relació a totes aquelles transaccions que realitzi en el lloc web https://www.lapluralmarket.com (en endavant, "Botiga Online"). FUNDACIÓ AMPANS és una entitat mercantil de nacionalitat espanyola, amb domicili a C/ Sant Rafael, 4, 08243 de Manresa, Espanya amb i CIF G08444671, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, nº 2655.


Objecte i àmbit d'aplicació / Objecte i entrada en vigor


Els presents Termes i Condicions tenen com a objecte regular la relació entre LA PLURAL i el Client, relativa a totes les transaccions realitzades a la Botiga online. Aquests termes i condicions, juntament amb la confirmació de la comanda constitueixen el contracte entre LA PLURAL  i el Client per al subministrament dels productes. No serà d’aplicació cap altres Termes i Condicions. S’entendrà que el client està d’acord amb les condicions generals que es preveuen en aquest text des del moment en què s’accepta que s’ha llegit i que s’està d’acord amb aquests Termes i Condicions.


Acceptació de la comanda


Per poder realitzar una comanda el Client ha de ser major d’edat i ha de realitzar tot el procés de compra i fer el pagament amb el sistema que facilita la pàgina. L'adquisició dels productes s'ha de fer a través de l'activació del botó "PAGAR" i expressa l'acceptació total de tots i cadascun dels Termes i Condicions tal com es mostren a la pàgina web de LA PLURAL amb anterioritat a l'adquisició dels productes, sense que li siguin aplicables les novetats que es puguin produir en les clàusules dels termes i condicions amb posterioritat.


Des del moment de l'acceptació, l'usuari adquireix la condició de Client de la companyia que es descriu en aquests termes i condicions. Qualsevol producte o servei ofert amb posterioritat per LA PLURAL haurà de ser objecte d'una nova contractació.


LA PLURAL informa que arxiva els documents electrònics en què queden formalitzades les compres. En cas que el Client cometés un error en enviar les dades podrà modificar els mateixos en l'apartat “EL MEU PERFIL” i serà tingut en compte per a futures adquisicions.


En cas que l'error es produeixi amb la comanda en curs, el Client haurà de contactar amb el Servei d'Atenció al Client a través el info@lapluralmarket.com.


Un cop acceptada la comanda el Client rebrà una notificació de la nostra acceptació emetent una confirmació de comanda que s’enviarà al correu electrònic que el Client hagi facilitat en el moment de la seva comanda o formulari de registre.


Informació d'enviament


L’article o articles adquirits a través de la Botiga Online per part del Client seran entregats a l’adreça indicada en el moment d’efectuar el pagament. 


El Client rebrà de la seva comanda en un termini 2-3 dies hàbils complets a comptar des de la nostra validació que el pagament s’ha efectuat correctament. Considerem dia hàbil els dies laborables de dilluns a divendres, exceptuant els festius oficials marcats en el calendari oficial.


Els costos d'enviament es calculen de forma automàtica durant el procés de pagament, abans de finalitzar la comanda.


Llocs de lliurament: Actualment enviem comandes només Espanya peninsular. No realitzem enviaments a Ceuta i Melilla, Balears, Canàries, ni apartats de correus. Tampoc realitzem enviament a països estrangers.


L’entrega de les comandes es faran amb les empreses de logística i transport contractades. 


Es pot donar el cas que en situacions excepcionals com campanyes de Nadal, ofertes i/o promocions, etc... es produeixi un alt volum de comandes i el temps de lliurement pugui veure’s alterat. Si aquesta situació es produís comunicarem, la incidència al client i li proposarem una solució alternativa.


LA PLURAL farà el màxim esforç perquè les comandes siguin lliurades dins el termini establert. El lliurament de les comandes es realitzarà en el lloc de escollit pel client. LA PLURAL no assumirà cap responsabilitat en el cas que el lliurament del producte no arribiés a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o error de les dades facilitades pel Client, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a LA PLURAL, com ho és l'absència del destinatari.


Seguiment i històric de comandes


Si té un compte creat a lapluralmarket.com pot fer el seguiment de les seves comandes visitant “EL MEU PERFIL” i fent clic a “Historial i detall de les meves comandes”. Allà podrà veure les seves comandes anteriors o veure l'estat actual de la seva comanda. Si no té compte, si us plau contacti amb el nostre Servei d'Atenció al Client a info@lapluralmarket.com, que farà tot el possible per informar-lo sobre l'estat de la seva sol·licitud en la major brevetat possible.


Revisió de productes en el moment de l’entrega


El Client assumeix la responsabilitat dels productes que ha demanat un cop li són entregats. De manera que recomanem que si el paquet està danyat, si us plau, no accepti l'enviament. Sense perjudici dels seus drets, el Client és responsable d'inspeccionar el producte i notificar-nos qualsevol queixa. En cas de productes defectuosos o disconformitat amb la seva sol·licitud, té l'opció de retornar el producte defectuós i li retornarem el preu de compra i totes les despeses d'enviament.


Disponibilitat de producte i validesa de l'oferta


Pot donar-se el cas que malgrat que el Client rebi la confirmació de la comanda, aquesta no sigui possible subministrar-la, per exemple, per una manca d’estoc. En aquest cas ens posarem en contacte amb el Client per informar-lo de la situació i suggerir-li un producte o productes alternatius, si és possible o bé cancel·larem la comanda i s’efectuarà la devolució de l’import. La devolució de l’import del producte o productes no subministrats serà el límit de la responsabilitat de LA PLURAL vers al Client.


Els preus i ofertes que apareixen al lloc web són vàlids en el moment en què s’efectua la comanda, llevat que altres termes específics a la pàgina web indiquin el contrari. De forma molt excepcional, pot arribar a donar-se el cas que els preus mostrats a la Botiga Online puguin ser erronis, sigui amb un import inferior o superior al real. En el cas que es produeixi aquesta situació, contactarem amb el client per tal de solucionar l’error i emetre una nova confirmació de la comanda amb el preu correcte. Si el preu és superior, el Client podrà anul·lar la seva comanda i l’import d’aquesta li serà reemborsat.


Canvis i devolucions


El Client disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte adquirit a la nostra botiga online, per a la devolució del mateix sinó compleix amb les seves expectatives (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març).

Per fer-ho serà necessari que el Client prèviament hagi comunicat per escrit a info@lapluralmarket.com la seva intenció de devolució. En el correu ha de constar com a Assumpte: DEVOLUCIÓ DE PRODUCTE i indicar el número de comanda. Un cop rebut LA PLURAL . estudiarà el cas i n’autoritzarà la seva devolució. No serà acceptada cap devolució que no hagi estat prèviament comunicada per part del Client i acceptada per part d’LA PLURAL.

En el cas que el producte sigui retornat LA PLURAL farà el reemborsament del preu dels productes en els dies següents a la tramitació de la devolució i a la recepció del producte i un cop fetes les comprovacions pertinents. Si, per contra, el producte retornat és d'un import superior al nou producte adquirit, LA PLURAL reemborsarà la diferència en un termini dels següents 14 dies.

D’altra banda, en cas de desistiment el Client assumirà el cost directe de les despeses generades per la devolució i enviament dels productes al nostre establiment. El dret de desistiment no podrà aplicar en els casos següents:

  1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
  2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.
  3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi usat.
  4. Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.

En aquest sentit el dret de desistiment no és aplicable als formatges que es troben a la venda a la Botiga online, ja que són productes peribles o amb capacitat de deteriorament o de ràpida caducitat; tal com s'estableix en l'article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries "i modificat per la Llei 3/2014, de 27 de març.


En cas de presentar la comanda alguna incidència vers la qualitat, quantitat o estat dels formatges comprats, el Client disposa d'un termini de 5 dies hàbils per comunicar la incidència per correu electrònic info@lapluralmarket.com. LA PLURAL es compromet a estudiar els detalls de la incidència per si fos el cas, compensar al comprador en les molèsties causades.


Comprovació de Frau


Amb la finalitat de protegir als nostres clients i mantenir la seguretat de la seva compra online podem realitzar comprovacions de les dades que ens aporti a l’enviar una comanda. Aquests controls poden incloure la verificació d'adreça i mètode de pagament per prevenir el frau. En cas que el pagament no sigui autoritzat es notificarà immediatament mitjançant un correu electrònic i no s'efectuarà cap càrrec.


Formes de pagament


El pagament de les comandes es fa a través de targeta de crèdit PayPal. S’accepten les targetes MasterCard i VISA.

Només s'accepta el pagament en euros.

Número de verificació de la targeta de crèdit: Per mantenir la seva pròpia seguretat i prevenir el frau, se li demanarà que introdueixi el seu número de verificació de targeta (CVV) en pagar amb targeta de crèdit. Pot trobar el nombre de 3 dígits al revers de la targeta de crèdit.


En general, apareix a la dreta del teu número de targeta de crèdit.


Tramitació de pagaments


Quan la seva sol·licitud de la comanda i dades hagin estat verificades s’efectuarà el càrrec al seu compte.


Processament de pagaments


Quan la seva sol·licitud de la comanda i dades hagin estat verificades s’efectuarà el càrrec al seu compte.


Preus i impostos


El preu de cada producte està indicat de forma clara a la botiga online, especificant un preu diferent segons cada varietat de producte. El preu i les condicions dels productes poden estar subjectes a canvis sense previ avís, però aquests no afectaran les comandes que hem acceptat.


No obstant això, els preus que es mostren a la Botiga Online són els que s’apliquen en el moment de la compra.


Tots els preus dels productes, les despeses d'enviament i altres serveis inclouen IVA. Les despeses d'enviament s’afegeixen al procés final de la comanda. Sempre s’informarà del preu total, inclosos tots els impostos i altres despeses de lliurament.


Es cobra la comanda en el moment de la recepció d’aquesta.


Els preus de venda indicats a la nostra Botiga Online es mostren de la manera següent:


Els costos de transport no estan indicats en el preu dels productes. Aquestes van a càrrec del client i s’afegeixen al total dels imports dels productes seleccionats. L’import d’aquesta despesa és informada al Client abans de confirmar la comanda i finalitzar el procés de contractació.


Reservat el dret de modificar els nostres preus en qualsevol moment. No obstant això, ens comprometem a aplicar les tarifes en vigor indicades al portal en el moment de la realització de la comanda pel client.


Fotografies


Alguns articles poden semblar una mica més grans o més petits de la seva grandària real a causa de la configuració de la pantalla i la tècnica fotogràfica. Altres articles poden ser representats en una grandària més gran que la seva real amb la finalitat de mostrar els detalls de forma clara, o amb menor grandària del real clarament els detalls, o menor que la seva grandària real, amb la finalitat de mostrar l'article complet. Així mateix les tonalitats de colors en les fotografies dels productes de la Botiga Online poden veure's alterats per la resolució del seu monitor i poden diferir dels reals.


Atenció al Client


Per a qualsevol consulta o reclamació pot posar-se en contacte amb Nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic info@lapluralmarket.com


Responsabilitats de LA PLURAL


LA PLURAL garanteix la qualitat del servei contractat a través de la Botiga online. Queden garantits tots els drets que les lleis en vigor garanteixin als consumidors i usuaris. L'incompliment de qualsevol d'aquests Termes i Condicions podrà donar lloc a la devolució dels productes o la cancel·lació dels Serveis adquirits pel client.


Responsabilitats del Client


El Client es compromet i està obligat a fer un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones. El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en emplenar els formularis de contractació, evitant causar perjudicis a LA PLURAL, resultat de la incorrecció d’aquests. L'incompliment de qualsevol d'aquests Termes i Condicions podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part de LA PLURAL sense necessitat de preavís al Client i sense que això doni dret a cap indemnització.


Dades personals i comunicacions comercials


Les dades personals que el Client facilita són indispensables per la tramitació i enviament de les comandes i generació de factures. L'absència d'aquestes dades comportarà l'anul·lació automàtica de les comandes. En inscriure a la pàgina, el Client es compromet a proporcionar dades personals vàlides que permetin la prestació del servei contractat i la correcta identificació del Client registrat.


L'informem que les seves dades personals formen part d'un fitxer titularitat de LA PLURAL amb la finalitat de gestionar la seva comanda, atendre les seves consultes i enviar-li informació sobre els productes i serveis de la marca, tant per mitjans postals com electrònics.


Propietat Industrial i Intel·lectual


Tot el contingut de la Botiga Online (textos, denominacions, logotips, marques, imatges, vídeos i qualsevol altre material susceptible de protecció) és propietat de LA PLURAL. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquesta informació constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de LA PLURAL o del titular d’aquests, i podrà donar lloc a l'exercici de totes les accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l'exercici dels seus drets.


Jurisdicció i Llei aplicable


La relació entre LA PLURAL i el Client es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili del Client.


LA PLURAL perseguirà l'incompliment dels presents Termes i Condicions així com qualsevol utilització indeguda de la web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.


La Comissió Europea posa a disposició dels consumidors una plataforma per a la resolució de reclamacions online en matèria de consum, que com a consumidor pot utilitzar i es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Modificació dels Termes i Condicions


LA PLURAL es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i informació dels productes de la Botiga Online, així com els Termes i Condicions. Els Clients sempre disposaran d'aquests en un lloc visible, podent accedir lliurement en qualsevol moment que ho desitgin. Els clients hauran de llegir atentament aquests Termes i Condicions cada vegada que accedeixin a la Botiga Online. L’acceptació dels Termes i Condicions serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol servei disponible a través de la Botiga online.